پلي ايتلن
 پلي ايتلن

پلي ايتلن


فرمول شيمي پلي اتيلن

پلي اتيلن در يك نگاه 

پلي اتيلن خانواده‌اي از رزينها مي باشند كه از طريق پليمريزاسيون گاز اتيلن ( C2H4 ) بدست مي آيند . از طريق كاتاليست و روش پليمريزاسيون اين ماده مي توان خواص مختلفي همچون چگالي، شاخص جريان مذاب (MFI) ، بلورينگي، درجهء شاخه اي و شبكه اي شدن، وزن مولكولي و توزيع وزن مولكولي را در آنها كنترل كرد. پليمرهاي با وزن مولكولي پائين را به عنوان روان كننده(Lubricant) به كار مي برند.

 فرايند توليد پلي اتيلن 

پليمرهاي با وزن مولكولي متوسط واكس هايي امتزاج پذير (مخلوط پذير) با پارافين مي باشند و نهايتا پليمرهايي با وزن مولكولي بالاتر6000 در صنعت پلاستيك بيشترين حجم مصرف را به خود اختصاص مي دهند. پلي اتيلن شامل ساختار بسيار ساده اي است ، به طوري كه ساده تر از تمام پليمرهاي تجاري مي باشد . يك مولكول پلي اتيلن زنجير بلندي از اتم هاي كربن است كه به هر اتم كربن دو اتم هيدروژن چسبيده است كه شكل آن را مي توانيد در زير مشاهده كنيد:

گاهي اوقات به جاي اتم هاي هيدروژن در مولكول(پلي اتيلن)، يك زنجير بلند از اتيلن به اتم هاي كربن متصل مي شود كه به آنها پلي اتيلن شاخه اي يا پلي اتيلن سبك (LDPE) مي گويند؛ چون چگالي آن به علت اشغال حجم بيشتر، كاهش يافته است. در اين نوع پلي اتيلن مولكولهاي اتيلن به شكل تصادفي به يكديگر متصل مي شوند و ريخت و شكل بسيار نامنظمي را ايجاد مي كنند. چگالي آن بين 910/0 تا 925/. است و تحت فشار و دماي بالا و اغلب با استفاده از پليمريزاسيون راديكال آزاد وينيلي (Free radical polymerization) توليد مي شود. البته براي تهيهء آن مي توان از پليمريزاسيون زيگلر ناتا (Ziegler-Natta polymerization)نيز استفاده كرد شكل آن به صورت زير است .

پلي اتيلن سنگين

وقتي هيچ شاخه اي در مولكول وجود نداشته باشد آن را پلي اتيلن خطي (HDPE) مي نامند. پلي اتيلن خطي سخت تر از پلي اتيلن شاخه اي است اما پلي اتيلن شاخه اي آسانتر و ارزانتر ساخته مي شود. ريخت و شكل اين پليمر بسيار كريستالي شكل است. پلي اتيلن خطي محصول نرمالي با وزن مولكولي 200000-500000 است كه آن را تحت فشار و دماهاي نسبتا پائين پليمريزه مي كنند. چگالي آن بين 941/0 تا 965/0 است و آن را بيشتر به وسيلهء فرآيند مشكلي كه پليمريزاسيون زيگلر ناتا ناميده مي شود، تهيه مي كنند. شكل اين پلي اتيلن را در تصوير بالا ميتوانيد مشاهده كنيد. پلي اتيلني نيز وجود دارد كه چگالي آن مابين چگالي اين دو پليمر است يعني در محدودهء 926/0 تا 940/0 ؛ و آن را پلي اتيلن نيمه سنگين يا متوسط مي نامند. پلي اتيلن با وزن مولكولي بين 3 تا 6 ميليون را پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا يا UHMWPE مي نامند و با پليمريزاسيون كاتاليست متالوسن توليد مي كنند. مادهء مذبور فرآيند پذيري دشوارتري برخوردار بوده ولي خواص آن عالي است. هنگامي كه از طريق تشعشع يا استفاده از مواد افزودني شيميايي ، اين پليمر تماما شبكه اي شود، پلي اتيلن ياد شده ديگر گرما نرم نخواهد بود. اين ماده با پخت حين قالب گيري يا بعد از آن يك گرما سخت واقعي با استحكام كششي، خواص الكتريكي و استحكام ضربهء خوب در دامنهء وسيعي از دماها خواهد بود. از آن براي ساخت فيبرهاي بسيار قوي استفاده مي كنند تا جايگزين كولار (نوعي پلي آميد)در جليقه هاي ضد گلوله كنند ؛ و همچنين صفحات بزرگ آن را مي توان به جاي زمين هاي اسكيت يخي استفاده كرد. به وسيلهء كوپليمريزاسيون مونومراتيلن با يك مونومر آلكيل شاخه دار، كوپليمري با شاخه هاي هيدروكربن كوتاه بدست مي آيد كه آن را پلي اتيلن خطي با چگالي كم يا LLDPE مي نامند و از آن اغلب براي ساخت اشياءاي شبيه فيلم هاي پلاستيكي ( كسيه فريزر ) استفاده مي كنند.

برخي ويژگيهاي پلي اتيلن

مهمترين ويژگي هاي ذاتي پلي اتيلن هاي تجاري براي كاربردهاي اصلي عبارتند از:

1)     چگالي

2)     نمايهء مذاب

3)     توزيع وزن مولكولي

چگالي

همان طور كه قبلا اشاره شد چگالي انواع پلي اتيلن ها در محدودهء 910/0 تا 965/0 دارد و علت اينكه آن را تا سه رقم اعشار ذكر مي كنند اين است كه 003/0 تغيير در چگالي باعث تغيير قابل توجه اي در ويژگي ها مي شود. به طور كلي با افزايش چگالي، خطي بودن، سفتي، استحكام كششي، استحكام پارگي، دماي نرم شدن، شكنندگي، عمر خمشي، تمايل به ترك برداشتن افزايش مي يابد.

نمايه مذاب يا شاخص جريان مذاب Melt Flow Index) MF)

كاربردي ترين نشانهء ارتباط دهندهء ويژگي هاي پلي اتيلن به متوسط وزن مولكولي است. نمايهء مذاب وزن (گرم) پلي اتيلني است كه در عرض ده دقيقه از ميان يك روزنهء ثابت در دماي 190 درجه سانتيگراد بيرون مي آيد، و اين در حالي است كه وزنهء استانداردي بر روي پيستون محفظهء رانش كه حاوي سه گرم پلي اتيلن است، قرار دارد. نمايهء مذاب تا حدودي (اما نه دقيق ) نسبت معكوس با گرانروي مذاب دارد. بنابر اين با افزايش وزن مولكولي متوسط ، كاهش مي يابد. نمايهء مذاب بيشتر، نشان دهندهء رواني بيشتر در دماهاي فرآورش است. اين نماد در اصل براي نشان دادن ويژگي هاي سيلاني (رواني) به عنوان معياري از قابليت اكسترود شدن است. به طور كلي با افزايش نمايهء مذاب ،استحكام كششي ، مقاومت پارگي، دماي نرم شدن و چقرمگي پلي اتيلن كاهش مي يابد.

توزيع وزن مولكولي پلي اتلين

توزيع وزن مولكولي (Mw/Mn) نيز اثر بارزي بر روي ويژگيها دارد. با افزايش نسبت Mw/Mn استحكام كششي، دماي نرم شدن و چقرمگي كاهش مي يابد و شكنندگي و تمايل به ترك برداشتن افزايش مي يابد.


بازدید : | ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

ويژگي هاي اتصالات پلي اتيلن

مقاومت در مقابل مواد شيميايي و زنگ زدگي ،شكستگي و ترك خوردگي ناشي از فشار يا ضربه ،خوردگي و ساييدگي،ارتعاشات ناشي از زمين لرزه،

صيقلي و صاف بودن جداره خارجي و داخلي (كم بودن افت فشار ناشي از اصطكاك سطح داخلي)

عدم رسوب گيري

انعطاف پذيري بالا

هزينه كم وسرعت بالا نصب و اجرا

عدم نياز به ماشين آلات سنگين در زمان اجرا

جوشكاري‌ هاي لوله‌ و اتصالات پلي اتيلن

كيفيت جوش علاوه بر قوانين واصول جوشكاري كه جز نكات پايه است،بستگي به مناسب بودن دستگاه جوش مورد استفاده و تجهيزات و لوازم جانبي دارد.

براي افزايش سرعت كار وكيفيت جوش وكاهش هزينه هاي ناشي ازنصب واجراي لوله و اتصالات پلي اتيلن از دستگاه جوش پلي اتيلن در اين زمينه استفاده مي شود.

مزاياي لوله هاي پلي اتيلن 

 1. مقاومت در برابر خوردگي گالوانيكي

اين خصوصيت در واقع مهم ترين عامل استفاده ازاين لوله ها دردريا مي باشد چرا كه تركيب هواوآب خصوصا آب دريا براي لوله هايفلزي متعارف بسيار خورنده است شايان ذكر است خوردگي گالوانيكي لوله پلي اتيلن تقريبا صفر است.

 1. مقاومت در برابر پوسيدگي سايش و ضربه

اين خاصيت به همراه خصوصيت قبلي عامل افزايش قابل توجه عمر مفيد اين لوله ها نسبت به لوله هاي ديگر مي باشد.

 1. خاصيت انعطاف پذيري مناسب

اين خاصيت باعث سهولت نصب اين لوله ها و نياز به كاربرد اتصالات كمتر مي گردد

خاصيت جمع شوندگي بسيار بالا در راستاي لوله

 1. سبكي وزن

اين لوله ها نسبت به لوله هاي فولادي داراي وزن بسيار كمتري بوده در نتيجه حمل و نقل و انبار نمودن آنها آسانتر بوده و با هزينه كمتري انجا مي شود.

 

 1. مقاومت عالي دربرابر زمين لرزه و رانش زمين

باتوجه به ميزان ضرب كشش بالا در مواد پلي اتيلن و استحكام كافي در برابر فشار ضربه اي لوله پلي اتيلن بهترين مقاومت رادربرابر ارتعاشات زمين لرزه و جابجايي لايه هاي خاك نشان مي دهند

 1. قابليت اتصال بسيار محكم بدون نشتي  و درعين حال انعطاف پذير

اين اتصال قوي به وسيله جوشكاري يا اتصال از طريق فلنج وstub endحاصل مي گردد.

 1. مقاومت بالا در برابر اشعه فرابنفش خورشيد

دارا بودن خصوصيات هيدروليكي بسيارمناسب :به علت سطح داخلي كاملا صاف و صيقلي اين لوله ها در مقايسه با لوله هاي ديگر از افت اصطكاكي بسيار كمتري برخوداربوده در نتيجه در بسياري اوقات براي عبور دادن دبي مشخصي از سيال در مقايسه با سيار انواع لوله ها قطر كمتري خواهند. موضوع فوق در مقايسه با لوله هاي فولادي بسيار برجسته مي باشد چرا كه در لوله هاي فولادي جهت پووشش داخلي معمولا از يك لايه سيماني استفاده مي شود كه اين لايه علاوه بر كاهش سطح مقطع موثر لوله باعث افزايش زبري گشته افت بالاتري ايجاد مي گردد. تامين لوله هاي فولادي با قطر به تنهايي مي تواند بسيار ي از اختلاف هزينه ها خريد لوله را پوشش دهد.

 1. هزينه پايين تعمير و نگهداري

به دليل خصوصيات مناسب لوله هاي پلي اتيلني معمولا اين لوله ها دريك بازه زماني طولاني نياز به تعمير ندارد و در صورت نيازبه تعمير لوله هاي فولادي با مشكلاتي همراه بوده و بالطبع با هزينه بالايي انجام مي شود.


بازدید : | ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

ويژگي لوله پلي اتيلن سنگين

1-      مقاومت در برابر مواد شيميايي: اين لوله ها در برابر محيط هاي اسيدي و بازي، همچنين بسياري از محلول ها و مواد شيميايي مقاوم اند.

2-      وزن كم: اين لوله ها داراي وزن كمتري نسبت به انواع لوله هاي فولادي، چدني و بتني اند كه باعث سهولت حمل، بارگيري و نصب آسان لوله و اتصالات مي شود.

 لوله پلي اتيلن 

3-      استحكام و انعطاف پذيري بالا و قابليت تحمل تنش: استحكام و قابليت تحمل تنش هاي كششي و فشاري و انعطاف پذيري بالاي اين لوله ها به كاربر امكان حمل و نصب لوله و اتصالات را در اجراي انواع پروژه هاي صنعتي مي دهد.

4-      عدم نشت: اين لوله ها، به دليل دارا بودن ويژگي عدم نشت، گزينة مناسبي براي انتقال گاز هستند و از طرفي باعث كاهش تلفات و هزينه ها در پروژه هاي آبرساني مي شوند.

5-      مقاوم بودن در برابر ضربه: مقاومت بسيار بالاي اين لوله ها در مقابل ضربه نياز به كارگيري فشارهاي بالاتر لوله و اتصالات و خريداري تجهيزات ضد ضربه را منتفي مي كند. اين خاصيت در پروژه هاي بزرگ صنعتي باعث سهولت اجرا و كاهش بسيار زياد هزينه هاي اجرا مي شود، ضمن آنكه ضايعات اجرا را به ميزان صفر كاهش مي دهد. اين عامل مي تواند دليل بسيارز موجهي براي جايگزيني لوله و اتصالات پلي اتيلن سنگين با انواع لوله هاي بتني باشد.

6-      رسوب ناپذيري: به دليل صيقلي و صاف بودن و داشتن زبري بسيار پايين سطح داخلي لوله، سيالات درون آن جريان سريعي دارند.

7-      مقاوم بودن در برابر سايش: اين لوله مقاومت بالايي در مقابل ساييدگي دارد. بنابراين انتخابي خوب براي انتقال مايعات داراي مواد جامد غير محلول است.

8-      مقاوم در برابر حمله جوندگان و ريز جاندارها: به دليل فقدان ارزش غذايي و سختي سطح لوله و اتصالات، جوندگان نمي توانند به آنها آسيبي برسانند.

9-      عدم نياز به پوشش و حفاظت كاتدي: اين لوله ها به علت مقاومت در برابر زنگ زدگي و خوردگي نيازي به پوشش و حفاظت كاتدي ندارد.

10-  داشتن عمر طولاني: اين لوله داراي دورة مصرف طولاني است. نكته اي كه بايد همواره در مباحث عمر مفيد بدان توجه كرد، كيفيت و نحوة نصب و كارگذاري لوله است. تمامي سازه هاي مدفون به نوعي بخشي از ساختار خاك محسوب شده، لذا نيروهاي وارده را با برهمكنشي كه با يكديگر دارند، تحمل مي نمايند. در نتيجه نصب بي دقت لوله، مي تواند باعث عملكرد ضعيف آن در بستر خاك شود.

11-  مقاوم در برابر حلال هاي آلي

12-  مقاوم در برابر اشعة فربنفش آفتاب

13-  مقاوم در برابر سرما و گرماي شديد

14-  سهولت در نصب و اجراي سريع و حمل و نقل آسان

15-  15-امكان استفاده از انواع اتصالاتTop

كاربرد لوله پلي اتيلن 

موارد استفاده از لوله پلي اتيلن سنگين بدين شرح است:

 

بررسي اتصالات پلي اتيلن

اتصالات اين دسته از لوله ها با توجه به كاربردهاي گوناگون شان متفاوت است. اتصالات الكتوفيوژن براي پروژه هاي گازرساني و اتصالات پيچي براي پروژه هاي آبرساني تا فشار 10 اتمسفر استفاده مي شود. براي بقية پروژه ها از اتصالات پلي اتيلن طبق استاندارد DIN 16963 آلمان استفاده مي شود. فاضلاب خانگي از قوانين اشاره شده تبعيت نمي كنند.Top


بازدید : | ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

ويژگي اتصالات پلي اتيلن

مقاومت بسيار خوب اتصالات پلي اتيلن در برابر شكستگي و ترك خوردگي ناشي از فشارهاي خارجي

مقاومت بالا در مقابل فشار و ضربه

مقاوم در برابر مواد شيميايي

مقاوم در برابر خوردگي و ساييدگي

مقاومت عالي در برابر ارتعاشات ناشي از زلزله

مقاوم در برابر زنگ زدگي

صاف و صيقلي بودن جدارة داخلي و خارجي

عدم رسوب گيري و افت فشار بسيار كم ناشي از اصطكاك سطح داخلي

انعطاف پذيري بالا، هزينة بسيار پايين نصب و اجرا، سرعت اجرا و عدم نياز به ماشين آلات سنگين در زمان اجراي خطوط لوله پلي اتيلن

لوله پلي اتيلن سنگين و لوله بتني مسلح

الف) فني و اجرايي: 

لولة پلي اتيلن سنگين به دليل داشتن وزن كمتر نسبت به لولة بتني داراي حمل و نصب آساني است و سرعت لوله گذاري با آن بيشتر مي باشد.

عمر مفيد بسيار بالاتر لوله پلي اتيلن سنگين نسبت به لوله بتني با توجه به مقاومت بالاي آن به فاضلاب

روش هاي متنوع اتصال

عمر انبارداري بالا و اشغال فضاي كم انبار

عدم نشت

انعطاف پذيري

ب) اقتصادي:

قيمت لوله هاي بتني در قطرهاي مساوي يا بالاتر 600 ميلي متر بيشتر از لوله هاي پلي اتيلن سنگين است.

هزينه حمل به دليل سبكي و هزينة انبارداري به علت اشغال فضاي كم براي لولة پلي اتيلن سنگين كمتر است.

هزينه هاي تأمين سيمان، ميلگرد و شن و ماسه، كه از عوامل توليد لوله هاي بتني اند، باعث بالا بودن هزينة توليد لوله هاي بتني نسبت به لوله هاي پلي اتيلنسنگين مي شود.

هزينة لوله گذاري براي قطرهاي معادل در لوله هاي پلي اتيلني سنگين بين 25 تا 40 درصد لوله هاي بتني است.

ج) دوام:

لوله هاي پلي اتيلن سنگين در برابر سليش مقاومت بالايي دارند.

د) بهره برداري:

لوله هاي پلي اتيلن سنگين از نظر انجام عمليات ترميمي و مقاومت در برابر جابجايي هاي زمين نسبت به لوله هاي بتني داراي مزاياي بسياري هستند. اين عوامل، عمر مفيد شبكه هاي اجرا شده و دورة طرح را افزايش مي دهد و نياز به اصلاح شبكه را به تأخير مي اندازد.

در لوله هاي پلي اتيلن سنگين، امكان ايجاد انشعابات و اتصالات پس از اجرا و در طول بهره برداري بيشتر، ارزانتر و آسانتر است .Top

لولة پلي اتيلن سنگين و لولة  پي وي سي

در بررسي هاي انجام شده ميان چند جنبة فني و اقتصادي اين دو نوع لوله، مزاياي آنها  نسبت به هم به صورت زير بيان شده است:

لوله هاي پي وي سي سبك تر است و به ازاي مقاومت مساوي به حجم مواد اولية كمتري نياز دارد. يك لولة پي وي سي در حدود 6/0 تا 7/0 برابر لولة پلي اتيلن هم قطر خود وزن دارد.

مواد اولية لولة پي وي سي ارزانتر است. نياز به انرژي در مراحل ساخت آن نيز به ازاي واحد طول لوله كمتر است .

قيمت تمام شدة لولة پي وي سي تقريبا 50 تا 60 درصد لوله هاي مشابه از نوع پلي اتيلن سنگين باشد.

وله هاي پي وي سي سخت ترند و در مقابل فشار و دما تغيير شكل مي دهند.

لوله هاي پلي اتيلن سنگين از نظر زيست - محيطي كم خطرتر از لوله هاي پي وي سي هستند.

قابليت بازيافت مواد پلي اتيلني بيشتر است.

لولة پلي اتيلن سنگين در برابر اشعة فرابنفش مقاوم تر است.

لولة پلي اتيلن سنگين به دليل نرمي بيشتر در برابر ضربه مقاوم تر است.Top

لولة پلي اتيلن سنگين و لولة چدن نشكن


بازدید : | ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

مقدمه پلي اتيلن

در حدود سالهاي 1950 به دليل كمبود منابع فلز و نيز مشكلات  استفاده از مصنوعات‌ فلزي‌ نظير  حمل و نقل ،‌خورديگ‌و جوشكاري و سبب  مطالعه جهت جايگزيني‌ محصولات به جاي فولاد شد اولين جايگزين‌ها pvc بودند از  اين پس بحثي به نام پليمر‌ها آغاز شد.

پلي‌‌اتيلن‌ كه نوعي پليمر است و با فرمول ساختماني‌  C2H4- C2H4-C2H4 مي‌باشد كه استفاده از اين لوله‌ها حداكثر‌ كشورها معمول شده است.

و همه ساله‌با تحقيقاتي‌ كه در مورد رزين‌هاي پلي‌لتيلن‌ در آزمايشگاهها انجام مي‌شود و روز به روز  به كيفيت‌ لوله‌هاي  پلي‌اتيلن‌ افزوده مي‌شود.در ايران در تمام شهرها و روستاها به تازگي  گاز‌رساني‌ مي شوند.تمام خطوط پلي‌اتيلن است.

مشخصات شبكه‌ از نظر فشار گاز 

گاز خــروجـي‌ از پــالايـشگاه هاي تقويت فشار‌ در خطوط  انتقال‌داراي فشاري بين 700-150 psi مي‌باشد كه در ايستگاههاي ( Catygete Station)  تا فشار 250   كم مي‌شود و وارد خطوط تغذيه‌ مي‌شود اكثر لوله‌هاي شبكه اغذيه‌ از نوع فولادي‌ و يا پوشش پلي‌ اتيلن‌ است.

خطوط تغذيه‌ با فشار 250 psi براي استفاده‌ مشتركين‌ كم مصرف‌ وارد ايستگاههاي TBS مي‌شود كه در اين ايستگاهها‌ تا فشار 60 psi كاهش مي‌يابد.

هر يك از ايستگاهها‌ي فشار‌درون شهري TBS با فشار 60 psi تإمين كنند. يك منطقه‌ است با حدود 500 مشترك است اين انشعابات  خطوط پلي‌اتيلن‌ با فشار 60 psi و با لوله‌هاي با قطر‌ 25 مي‌باشد. كاربرد لوله‌هاي پلي‌اتيلن  در داخل‌ ساختمانها به دليل مسائل‌ ايمني‌ ممنوع است.

جوشكاري‌ لوله‌هاي پلي‌اتيلن :

براي اتصال لوله هاي پلي‌اتيلن راههاي بخصوصي وجود دارد اتصال آنها آنها اسانتر از فولادي است امروزه در كشورها از روش الكترو‌فيوژن‌ در اتصال‌ و جوشكاري‌ پلي‌اتيلن استفاده مي شود در اين روش كه تجهيزات و اتصالات‌ مخصوص‌به خود دارد از انرژي الكتريكي  و خاصيت ترموپلاست‌ بودن پلي‌اتيلن است.

جوشكاري اين لوله‌ها نياز به وقت و رعايت‌ تمامي شرايط‌ وابسته دارد مكانيزم‌ اصلي‌جوشكاري به اين صورت است كه محل جوش  و اتصالات‌ حرارت داده مي‌شوند و اين حرارت سبب نرم و خميري شدن  لوله اتصال‌شده و پس از سرد شدن كامل به هم چسبيده به طوري كه لوله و اتصال يكي مي‌شوند.

دماي نرم و خميري  شدن لوله‌ها  مـي‌بـاشــد كه اين حرارت ‌در روش الكترو فيوژن به وسيله دستگاه الكترو‌فيوژن  و اتصالات‌ خاص  اين روش توليد مي‌شود.

دستگاه الكترو‌فيوژن :  اين دستگاه  براي جوشكاري‌ پلي‌اتيلن ساخته شده است و كاملاً خودكار است ابعاد دستگاه در حدود‌  40cm * 30 *30  كه اطراف آن يك بعنوان دستگيره نيز عمل‌مي‌كند قرار دارد دستگاه داراي‌ يك صفحة ديجيتال‌و يك قلم نوري است كه اين قلم‌ قادر است با خواندن اطلاعات روي  باركد ولتاژ‌ مورد نياز راه توجه‌ به زمان كه خود آن را محاسبه‌مي‌كند اتصال اعــمال‌ نمـايد‌ و در پايان‌ زمان  جريان الكترسيته  را قطع مي‌كند.

اتصالات :  اتصالات مختلفي در لوله گذاري با لوله‌ پلي‌اتيلن‌  وجود دارد كه براي اتصال آنها از روش الكتروفيوژن‌ همگي با استانداردهاي‌ مخصوص‌ و مرتبط با دستگاه الكترو‌فيوژن  را داشته است المنت‌ها در اتصالات‌ بين جدار خارجي‌ و داخلي قرار دارند‌ تمامي اتصالات‌ داراي دو فيش يا ترمينال است كه به وسيله آن به دستگاه متصل مي‌شوند و همانطور كه اشاره شد داراي باركد مخصوص بوده كه با استفاده از قلم نوري دستگاه‌ قرائت مي‌گردد.

نوع اتصالات پلي‌اتيلن  :

 1. بوشن يا كوپلر   
 2. ريديوس‌يا تبديل
 3. درپوش‌يا پك
 4. سه‌راهي
 5. زانو      
 6. زين اين اتصالات براي انشعاب‌ استفاده مي‌شود المنت‌ در اتصال زين در سطح خارجي‌قرار دارد.
 7. تي‌اف (TF )  : از اين اتصال براي متصل‌كردن شبكه فولادي‌و پلي‌اتيلن استفاده مي‌شود.
 8. شير ( Valve )

جوشكاري الكتروفيوژن :  براي انجام يك جوش الكترو‌فيوژن 10 مرحله‌ را طي‌مي‌كنيم كه اين مراحل‌عبارتند از :ـ  لوله اتصال‌ها و دستگاه را كنترل كنيم. ـ  دو سر لوله را به صورت كاملاً گونيا برش زد.ـ محلي  كه قرار است جوشكاري شود و نيز مقداري از آن را با استفاده از Scra per تراش دهيم.

 1. استفاده از حلال مناسب‌ و شست‌شوي  محل جوشكاري‌ با استفاده از استن.
 2. در اين مرحله بايستي‌ به گونه‌اي بر روي لوله‌ مشخص نمائيم‌ كه لوله تا چه جائي‌ داخل اتصال‌شود.
 3. اجزاء جوش را به يكديگر متصل‌ كرده  
 4. اجزاء جوش  را به طور دقيق‌ و صحيح‌ درون گيره مخصوص  قرار داد.  
 5. فيشهاي دستگاه را به دو ترمينال‌ اتصال متصل كرده‌  و براساس  دستور العمل‌ مربوط  جريان برق  را در مدت زمان از پيش تعيين شده به دو سر‌سيم پيچ‌  اتصال داده اعمال مي‌نمائيم.
 6. ياد‌داشت‌ زمان سرد شدن  و رعايت دقيق آن   
 7. كنترل عملكرد  شاخه‌ها

آزمايشات مخرب :

 1. تست تركيدگي‌ سريع :  يكي از اتصالات جوشكاري  برش زده مي شود و يك سر آن كپ‌خورده و از سر ديگر آن آنقدر آب به اتصال تزريق‌كرده تا باعث‌تركيدگي شود اگر تركيدگي‌ در لوله باشد‌ جوش مورد قبول است و اگر در اتصال  رد مي‌شود.
 2. تست هيدروستاتيك :  در اين تست جوش وارد يك حمام آب گرم در 80c مي‌كنيم و آب را تا فشار 20 psi وارد مي‌كند و تا 164 hr ساعت در حمام نگهداري  مي‌كنند و سپس نسبت‌ به تركيدگي‌ چك مي‌كنند.


بازدید : | ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان